3528 Sobaohiem Rgrv

Các thay đổi quan trọng tại Dự thảo sửa đổi Luật BHXH 2023

Dự thảo sửa đổi Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) đang tạo nên sự chú ý với các điểm mới đáng chú ý. Các điểm trọng yếu bao gồm việc rút một lần BHXH được hưởng lương hưu, giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí, và mở rộng đối tượng tham gia bắt buộc.

1. Giảm Thời Gian Đóng BHXH Để Hưởng Lương Hưu:

Dự thảo đề xuất giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm. Mức lương hưu sẽ giữ nguyên 45% cho nữ và giảm xuống còn 33,75% cho nam.

2. Hạn Chế Rút BHXH Một Lần:

Dự thảo đưa ra 2 phương án để hạn chế tình trạng rút một lần BHXH.

Phương Án 1: Phân thành hai nhóm

Nhóm 1: Người tham gia BHXH trước khi Luật sửa đổi có hiệu lực, sau khi nghỉ việc 12 tháng và có nhu cầu, được phép rút một lần.

Nhóm 2: Người bắt đầu tham gia BHXH sau khi Luật sửa đổi có hiệu lực (dự kiến ngày 01/01/2025) không được rút một lần, trừ trường hợp đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ năm đóng, ra nước ngoài định cư, hoặc mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Phương Án 2: Cho phép người lao động rút một lần, tối đa không vượt quá 50% tổng thời gian đóng vào hai quỹ hưu trí và tử tuất. Phần còn lại sẽ được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ BHXH khác.

Đề xuất tăng mức lương đóng BHXH bằng 70% thu nhập

3. Xử Lý Nghiêm Doanh Nghiệp Trốn Đóng BHXH:

Dự thảo bổ sung biện pháp xử lý doanh nghiệp trốn đóng BHXH như áp dụng phạt hàng ngày và ngừng sử dụng hóa đơn. Người sử dụng lao động trốn đóng BHXH sẽ bị hoãn xuất cảnh trong thời gian cố định.

4. Đóng BHXH Theo Thu Nhập

Dự thảo đề xuất thay đổi cách tính đóng BHXH bắt buộc dựa trên thu nhập. Theo đó, đóng BHXH ít nhất sẽ bằng khoảng 70% tổng thu nhập lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động.

Mức đóng Tối thiểu và Tối đa

Mức đóng tối thiểu dự kiến là một nửa mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất.

Mức đóng tối đa dự kiến bằng 8 lần mức lương tối thiểu tháng vùng cao nhất, do Chính phủ công bố.

Áp dụng đối với khu vực ngoài Nhà nước: Với khu vực ngoài Nhà nước, dự thảo sẽ duy trì cơ chế đóng BHXH theo tiền lương như quy định hiện tại, nhưng sẽ điều chỉnh cụ thể hơn. Chính sách này nhằm giải quyết vấn đề trốn đóng BHXH, đóng không đủ BHXH, từ đó cân đối Quỹ BHXH và bảo vệ quyền lợi của người lao động.

5. Giảm Tuổi Hưởng Trợ Cấp Hưu Trí:

Dự thảo giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống còn 75 tuổi. Người tham gia BHXH chưa đủ 15 năm nếu không rút một lần có thể hưởng trợ cấp trước khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

6. Mở Rộng Đối Tượng Tham Gia BHXH:

Dự thảo mở rộng đối tượng tham gia bắt buộc BHXH cho chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, và người lao động không trọn thời gian. Người hoạt động không chuyên trách cũng sẽ được hưởng chế độ ốm đau và thai sản.

Những điểm trên thể hiện rõ ý đồ của dự thảo sửa đổi Luật BHXH trong việc tối ưu hóa chế độ BHXH, hạn chế việc rút một lần, và mở rộng phạm vi đối tượng tham gia.

Search