Ảnh: Đào Tạo Nội Bộ Về TPM

Chương trình đào tạo nội bộ kiến thức về TPM

Ngày 25/03 vừa qua, Công ty đã tổ chức buổi huấn luyện đào tạo kiến thức về TPM (Total Productive Maintenance) đến Cán bộ nhân viên của Công ty.

Ảnh: Đào tạo nội bộ về TPM

Đây là một bước quan trọng trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng của nhân viên trong quá trình sản xuất kinh doanh. Qua đó, mong muốn mọi người sẽ hiểu rõ được vai trò của việc thực hiện TPM trong công việc hàng ngày, từ việc bảo trì thiết bị đến cải tiến quy trình sản xuất và giảm thất thoát trong quá trình sản xuất.

Ảnh: Anh Lê Văn Tâm – Trưởng Ban Cơ Điện đào tạo trực tiếp

Anh Lê Văn Tâm – Trưởng Ban Cơ Điện cho rằng: “Với kiến thức và kỹ năng được nâng cao qua buổi huấn luyện này, các nhân viên sẽ có thể đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo sự hiệu quả và tối ưu hóa sản xuất kinh doanh”.

Search