Xuất Khẩu

Trong những năm qua, Trần Hiệp Thành đã tập trung toàn bộ khả năng và sức lực của mình để thỏa mãn một trong những nhu cầu lớn nhất của ngành công nghiệp dệt may đó là cung cấp vải nhuộm thành phẩm đa dạng cho ngành dệt may. Khi Việt Nam gia nhập WTO, Trần Hiệp Thành cũng có nhiều cơ hội kinh doanh hơn trên thị trường thế giới. Với kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm trên 10 triệu USD, trong đó xuất khẩu hơn 5 triệu USD (hơn 7 triệu mét vải) nên Công ty Trần Hiệp Thành có rất nhiều kinh nghiệm xuất nhập khẩu.

 

1. Hồ sơ xuất khẩu trực tiếp:

Bộ hồ sơ xuất khẩu trực tiếp nộp, xuất trình cho cơ quan Hải quan bao gồm các chứng từ sau:

 1. Tờ khai xuất khẩu điện tử khai báo trên phần mềm ECUS5-VNACCS: 01 bản chính
 2. Hợp đồng ngoại thương, phụ lục hợp đồng (nếu có): 01 bản sao y
 3. Commercial Invoice: 01 bản chính
 4. Packing list: 01 bản chính
 5. Detail Packing list: 01 bản chính
 6. Giấp phép kinh doanh XNK: 01 bản sao y
 7. Giấy giới thiệu: 01 bản chính

2. Hồ sơ xuất nhập khẩu tại chỗ

Hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ là hàng hóa do các doanh nghiệp (bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sản xuất tại VN bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại VN theo chỉ định của thương nhân nước ngoài.

Doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ là doanh nghiệp bán hàng cho thương nhân nước ngoài

Doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ là doanh nghiệp nhận hàng hóa từ doanh nghiệp xuất khẩu theo chỉ định của thương nhân nước ngoài.

Bộ hồ sơ xuất khẩu tại chỗ nộp, xuất trình cho cơ quan Hải quan bao gồm các chứng từ sau:

 1. Tờ khai xuất khẩu điện tử khai báo trên phần mềm ECUS5-VNACCS: 01 bản chính
 2. Hợp đồng ngoại thương, phụ lục hợp đồng (nếu có): 01 bản sao y
 3. Hóa đơn GTGT: 01 bản sao y
 4. Commercial Invoice: 01 bản chính
 5. Packing list: 01 bản chính
 6. Detail Packing list: 01 bản chính
 7. Giấp phép kinh doanh XNK: 01 bản sao y
 8. Giấy giới thiệu: 01 bản chính

Sau khi hoàn thành thủ tục xuất khẩu, người xuất khẩu sẽ tiến hành giao hàng và gửi bộ chứng từ cho người nhập khẩu làm thủ tục nhập khẩu. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và sau khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa, người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan.

3. Bộ chứng từ gửi cho khách hàng bao gồm:

 • Xuất khẩu trực tiếp:
 1. Commercial Invoice: 02 bản chính
  (đối với hàng đi Canada có thêm Customs Invoice)
 2. Packing list: 02 bản chính
 3. Detail Packing list: 02 bản chính
 4. Bill of Lading (B/L) hay Air Way Bill (AWB): 03 bản chính
 5. Certificate of Origin (nếu có): 02 bản chính
 • Xuất khẩu tại chỗ:
 1. Tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã thông quan: 02 bản chính
 2. Hợp đồng ngoại thương, phụ lục hợp đồng (nếu có): 02 bản sao y
 3. Hóa đơn GTGT: 01 bản chính, 01 bản sao y
 4. Commercial Invoice: 02 bản chính
 5. Packing list: 02 bản chính
 6. Detail Packing list: 02 bản chính

 

Tùy thuộc loại hình doanh nghiệp nhập khẩu và quy định của pháp luật, hồ sơ xuất nhập khẩu có thể được thay đổi cho phù hợp. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận xuất nhập khẩu của TRẦN HIỆP THÀNH

Search