Z4226474468008 3fa2043a2a6f05aab5d73d715e02fd96

Giá trị của hoạt động 5S – AM

Ngày 31/03/2023, tại Nhà máy Công ty đã diễn ra buổi Lễ khởi động sự kiện “Vệ sinh ban đầu cho thiết bị”, nhằm giới thiệu và giải thích về giá trị của hoạt động 5S – AM đối với doanh nghiệp. Buổi lễ đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo Cán bộ nhân viên trong Công ty.

Ảnh: Ông Trần Quốc Chiến phát biểu

Buổi lễ có sự tham dự của Ông Trần Quốc Chiến – Phó Tổng giám đốc Công ty. Khai mạc buổi lễ, Ông đã trình bày về tầm quan trọng của hoạt động 5S – AM trong việc tạo ra một môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng và an toàn hơn. Ông cũng đã nhấn mạnh rằng việc thực hiện 5S – AM là cần thiết để giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất làm việc và giảm thiểu lãng phí. Buổi kick-off cũng có phần thảo luận giữa Cán bộ nhân viên cùng những hành động thực tế ngay sau phần thuyết trình.

Ông Lê Văn Tâm hướng dẫn thực tế tại Phòng thí nghiệm

Anh Nguyễn Thành Nghĩa – Nhân viên bảo trì tự quản thực hành

Ông Trần Quốc Chiến tham gia thực hành thực tế cùng Cán bộ Nhân viên

Sự kiện được đánh giá là một bước quan trọng để giúp Cán bộ nhân viên trong Công ty hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của hoạt động 5S – AM đối với doanh nghiệp.

Search