2675abe8c63f13614a2e

Hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số của EU

Vào tháng 3 năm 2022, Liên minh Châu Âu đã công bố Chiến lược của EU về Tính bền vững và Tính tuần hoàn của Ngành Dệt may, bao gồm việc giới thiệu hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số (DPP) bắt buộc cho tất cả các sản phẩm dệt may bán ở Châu Âu vào năm 2030. DPP sẽ cách mạng hóa cách người tiêu dùng mua sắm thời trang và hàng dệt may, cho họ quyền truy cập thông tin nguồn gốc và tình trạng sản phẩm. Điều này giúp họ kiểm tra tính bền vững của sản phẩm và đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt hơn.

Hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số cũng cải thiện minh bạch trong chuỗi cung ứng và giúp giảm lãng phí sản phẩm. Nó thúc đẩy tính bền vững và chịu trách nhiệm trong ngành dệt may. Ngoài ra, DPP có vai trò chống hàng giả, đảm bảo tính chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm.

Bằng cách thống nhất DPP trên toàn Liên minh Châu Âu, các công ty sẽ dễ dàng hợp tác và chia sẻ thông tin kỹ thuật số, thúc đẩy sự hợp tác và kinh doanh bền vững. EU đã xác định rằng DPP có thể cung cấp thông tin về tuân thủ quy tắc của EU, thành phần, nguồn gốc, khả năng sửa chữa và tháo dỡ sản phẩm. Điều này liên quan đến các sáng kiến lớn hơn của EU, như Kế hoạch hành động về kinh tế tuần hoàn (CEAP) và Quy định về thiết kế sinh thái cho sản phẩm bền vững, nhằm tăng cường tính bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.

Hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số là gì?

Hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số là một hồ sơ kỹ thuật số cung cấp thông tin về một sản phẩm cụ thể, bao gồm nguồn gốc, lịch sử chuỗi cung ứng, tính bền vững của sản xuất, xác thực, và thông tin kinh doanh như đăng ký bảo hành. Mục tiêu của EU khi yêu cầu hộ chiếu này là tạo tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm qua chuỗi giá trị của họ, hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn.

Mỗi sản phẩm vật lý sẽ có hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số riêng biệt, liên kết thông tin ở cấp độ lô và đơn vị. Hộ chiếu này xác định một sản phẩm cụ thể, ngay cả khi có hàng triệu sản phẩm tương tự. Điều này đặc biệt quan trọng trong chuỗi cung ứng phức tạp, có sự khác biệt lớn giữa từng lô hàng.

Khả năng nhận dạng độc đáo ở cấp độ đơn vị, nhờ hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số, giúp các cơ quan quản lý kiểm soát việc tuân thủ các quy định về nền kinh tế tuần hoàn và tính bền vững của sản phẩm được bán ở EU.

Lợi ích của việc triển khai Hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số

Đề xuất về Thiết kế sinh thái cho Quy định Sản phẩm Bền vững nhấn mạnh rằng triển khai Hộ chiếu Sản phẩm Kỹ thuật số sẽ tăng cường tính bền vững và tính minh bạch thông tin của sản phẩm như sau:

  1. Tính bền vững của sản phẩm:
    • Hộ chiếu Sản phẩm Kỹ thuật số thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế bền vững hơn bằng cách giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm và tối ưu hóa tính bền vững của sản phẩm sử dụng.
    • Nó mở ra các thị trường mới trong lĩnh vực bền vững, cho phép các nhà tái chế đánh giá giá trị thực của sản phẩm khi kết thúc vòng đời và tính toán chính xác hơn mức giá hợp lý.
  2. Tính minh bạch thông tin:
    • Với thông tin về sản phẩm có sẵn cho tất cả các bên liên quan xem, người tiêu dùng có khả năng đưa ra quyết định mua sắm có sự hiểu biết hơn. Điều này đồng nghĩa với việc cung cấp thông tin minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để so sánh sản phẩm.
    • Hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số giúp các cơ quan quản lý kiểm tra liệu một công ty tuân thủ đúng các yêu cầu hay không, tạo nên cái nhìn minh bạch hơn về sản phẩm hiện có.

Nguồn : scantrust. (xem thêm tại https://smartindustry.vn/digital-supply-chain/tat-tan-tat-ho-chieu-san-pham-ky-thuat-so-cua-eu/)

Search