Vải Dệt Kim

MINI EYELET POLYESTER FABRIC-P58601
P/D
đạt chứng nhận Oeko-Tex

Vải Dệt Thoi

POLY TAFFETA 210T SOFT-P31301
P/D
đạt chứng nhận Oeko-Tex

Việc Làm

Năm 2014 là một năm thắng lợi của ngành dệt may Việt Nam. Với nỗ lực trong việc định hướng chiến lược sản xuất, toàn ngành đã đạt kim ngạch xuất khẩu 24,5 tỷ USD, tăng trên 19% so với năm 2013- là mức tăng lớn nhất trong 3 năm qua.

THT TEXTILE

Trần Hiệp Thành là Nhà cung cấp vải chất lượng và tin cậy của tất cả các công ty trong ngành may mặc trong và ngoài nước. “Phục vụ khách hàng là sứ mạng của chúng tôi”.

Meet Our Fabulous Team
A Few Of Our Happy Customers
Woman1

Margaret Johnson

Meet Margaret, or as our customers affectionately call her, Marg. She founded and leads our little company.

Development
Design
Marketing
Man

Cameron Frahn

Cameron is our go to guy. He is full of creative ideas and has the skills to make just about anything happen.

Development
Design
Marketing
Woman2

Janice Smith

Janice has connections in every industry. If you need a marketing or social media boost, she’s the gal.

Development
Design
Marketing
0
TEAM MEMBERS
0
INDUSTRY AWARDS
0
HAPPY CUSTOMERS
0%
SATISFACTION
Search