Z4232987285122 Fc00433642dad22fda55eedd5f4ff285

Kết quả SX KD năm 2022 và Định hướng phát triển năm 2023

Năm 2022 là một năm đầy những biến động khó khăn, thách thức thậm chí còn khó khăn hơn cả giai đoạn Covid – 19 do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Những khó khăn thách thức có thể được liệt kê như: lạm phát cao, sức mua toàn cầu giảm và các vấn đề địa lý chính trị, xung đột vũ trang, thiên tai, dịch bệnh… Bên cạnh đó, Công ty kiên quyết thực hiện mục tiêu phát triển bền vững xanh hóa, tiết kiệm năng lượng, khí thải… Với kết quả đã đạt được trong năm 2022, Ban Giám đốc Công ty và toàn thể người lao động đã phấn đấu vượt định mức các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Công ty đề ra, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng mục tiêu phấn đấu cho năm 2023.

Kết quả SX KD năm 2022

Kết quả nêu trên tạo ra vị thế của Công ty trên thị trường, tiếp tục khẳng định được uy tín và thương hiệu.

Khách hàng Costco (USA) đến tham quan Nhà máy

Mặc dù các kết quả trên là thật sự rất đáng khích lệ, nhưng để tiếp tục phát triển bền vững, chúng ta cần phải tập trung và phấn đấu hơn nữa, cụ thể:

Nâng cao năng lực quản lý cấp cơ sở, duy trì việc đảm bảo nhân viên đạt kỹ năng khối sản xuất.

Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ hàng trả về

Duy trì đảm bảo giao hàng đúng hạn cho Khách.

Tối ưu hóa chi phí trong quá trình hoạt động.

Giảm giá trị hàng tồn kho từ 6 tháng.

Duy trì và phát huy việc tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và sinh hoạt tại Công ty.

Tiếp tục phát huy công tác bảo vệ và nêu cao tinh thần trách nhiệm với môi trường.

Ban Cơ Điện được đánh giá hoàn thành cơ bản nhiệm vụ 2022

Cùng với những kết quả đáng khích lệ đã đạt được trong năm 2022, Ông Trần Quốc Đạt – Tổng Giám đốc Công ty cũng cho rằng, giai đoạn hiện nay không chỉ có khó khăn của riêng Trần Hiệp Thành, mà là khó khăn của ngành dệt may Việt Nam, khi tổng lượng cầu của thế giới đột ngột giảm sút do kinh tế suy giảm.

Ông Trần Quốc Đạt – Tổng Giám đốc

Giai đoạn hiện nay không chỉ có khó khăn của riêng Trần Hiệp Thành, mà là khó khăn của ngành dệt may Việt Nam, khi tổng lượng cầu của thế giới đột ngột giảm sút do kinh tế suy giảm. Đây là giai đoạn mang tính chất ngắn hạn, do đó, giải pháp quan trọng cần xác định đâu là Chúng ta cần phấn đấu đạt được những mục tiêu cơ bản trong năm 2023.

Định hướng SX KD năm 2023

Search