022e68f3fbb824e67da9

Ngày thương hiệu Việt Nam 20/4: Định vị thương hiệu quốc gia Việt Nam xanh

Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm nay (2023) được tôn vinh với chủ đề “Định vị thương hiệu quốc gia Việt Nam xanh”, nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp cận và phát triển hướng đến một tương lai bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, Trần Hiệp Thành – một doanh nghiệp dệt nhuộm thuộc ngành công nghiệp dệt may tại Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể để nâng cao thương hiệu Việt và phát triển bền vững ngành công nghiệp dệt may.

Trần Hiệp Thành đã đưa ra những giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh, đồng thời quan tâm đến môi trường và bảo vệ nguồn tài nguyên. Điều này giúp doanh nghiệp không chỉ tạo ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường mà còn đảm bảo an toàn cho môi trường.

Một góc “xanh” trong khuôn viên Nhà máy Trần Hiệp Thành

Ngoài ra, Trần Hiệp Thành cũng đóng góp tích cực cho ngành công nghiệp dệt may Việt Nam bằng cách tham gia vào các hoạt động xây dựng chuỗi cung ứng đầy đủ, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Những đóng góp này không chỉ giúp cho Trần Hiệp Thành xây dựng được thương hiệu tốt mà còn góp phần phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam.

Ông Trần Quốc Đạt – CEO của Trần Hiệp Thành đã có những nhận định rất đáng quan tâm và có ý nghĩa sâu sắc về tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phát triển bền vững cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Ông cho rằng: “Bất kể kích cỡ hay ngành nghề của một doanh nghiệp, việc phát triển bền vững là cần thiết để giúp cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu dài”.

Tổng Giám đốc Trần Hiệp Thành cùng Khách hàng Costco (USA) tham quan Nhà máy

Để đạt được mục tiêu này, Ông cùng tập thể ban lãnh đạo Công ty đã đề xuất nhiều giải pháp, bao gồm tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, tối ưu hóa quy trình sản xuất, đầu tư vào công nghệ mới, và đào tạo nhân lực chuyên môn cao. Theo Ông, chỉ khi các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể hiểu được tầm quan trọng của phát triển bền vững và thực hiện nó trong thực tế, thì thương hiệu Việt Nam mới có thể sánh ngang với các thương hiệu quốc tế.

Với những đóng góp và tầm nhìn bền vững, Trần Hiệp Thành đã có một vị trí nhất định trong những thương hiệu dệt nhuộm uy tín tại Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng một nền kinh tế và xã hội bền vững hơn. Điều này chứng tỏ rằng, việc đầu tư vào phát triển bền vững không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần vào sự phát triển của cả đất nước.

Trần Hiệp Thành tham gia Triển lãm quốc tế SaigonTex & Saigon Fabric 2023

Trong ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm nay, chúng ta cùng nhìn lại những thành công, đóng góp của Trần Hiệp Thành và các doanh nghiệp khác tại Việt Nam, mong muốn rằng những nỗ lực này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, giúp cho thương hiệu Việt Nam ngày càng được tôn vinh và sánh vai với các thương hiệu quốc tế.

Search