Năng lực sản xuất

Vải dệt thoi:     7.000.000 m/tháng

Vải dệt kim tròn:  2.000.000m/tháng

Máy Dệt

Máy CAM

batch_Máy CAM – CAM

Máy chập sợi

batch_Máy chập sợi – Spinning

Máy DOBBY

batch_Máy DOBBY – DOBBY

Máy ghép sợi

batch_Máy ghép sợi – Yarn Grafing

Máy hồ sợi

batch_Máy hồ sợi – Sizing

Máy mắc phân băng

batch_Máy mắc phân băng – Cylinder Warping

Máy PLAIN

batch_Máy PLAIN – PLAIN

Máy tách nhịp

batch_Máy tách nhịp – Leasing

Máy Single Jersey

Máy Jingle Jersey – Jingle Jersey

Máy Double Jersey

Máy Double Jersey – Double Jersey

Thiết Bị Nhuộm

Máy cuộn củ

batch_Máy cuộn củ – Cold pad-batch (CPB) dye padder and Aging Room

Máy giặt sau nhuộm

batch_Máy giặt sau nhuộm – Washing Range after Dyeing

Máy nhuộm

batch_Máy nhuộm – Dyeing Machine

Máy rũ hồ

batch_Máy rũ hồ – Desizing Machine

Thiết Bị Hoàn Tất

Máy Comfit

Máy Comfit – Comfit Machine

Máy sấy

Máy sấy – Stenter Machine

Máy Cán

Máy Cán – Calendar Machine

Máy Coating

Máy Coating – Coating Machine

Thiết bị Phòng Lab

Máy giặt

batch_Máy giặt

Máy kiểm tra lực kéo đứt - giãn

batch_Máy kiểm tra lực kéo đứt – giãn

Máy kiểm tra trượt nước

batch_Thiết bị kiểm tra trượt nước

Máy kiểm tra độ pH

batch_Máy kiểm tra độ pH

Máy kiểm tra độ xé rách

batch_Máy kiểm tra độ xé rách

Máy kiểm tra độ mài mòn

batch_batch_Máy kiểm tra độ mài mòn

Máy kiểm tra xù lông và vón cục

batch_Máy kiểm tra xù lông và vón cục

Máy kiểm tra chống thấm nước

batch_Máy kiểm tra chống thấm nước

Máy kiểm tra độ ma sát

batch_Máy kiểm tra độ ma sát

Thiết bị Phòng Thí Nghiệm

Máy rót màu tự động

batch_Máy rót màu tự động

Máy căng mini

batch_Máy căng mini

Máy cán

batch_Máy cán

Máy pha màu tự động

batch_Máy pha màu tự động

Máy nhuộm

batch_Máy nhuộm
Search