P 20181113 093332 1 P

Thành lập Chi bộ Công ty cổ phần dệt Trần Hiệp Thành

Đảng ủy Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh vừa công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty CP dệt Trần Hiệp Thành trực thuộc Đảng ủy Khu kinh tế.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty CP dệt Trần Hiệp Thành 

Chi bộ Công ty CP dệt Trần Hiệp Thành hoạt động theo quy định của điều lệ Đảng và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lê Văn Lộc, Đội trưởng đội PCCC Công ty được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Công ty CP dệt Trần Hiệp Thành, nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Ông Nguyễn Hồng Sơn (phải) trao quyết định thành lập Chi bộ cho ông Lê Văn Lộc

Tại buổi lễ công bố quyết định, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh đánh giá việc thành lập chi bộ doanh nghiệp có ý nghĩa, vai trò quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp.

Các Đảng viên tại Chi bộ công ty CP dệt Trần Hiệp Thành 

Theo ông, sự ra đời của các chi bộ mới sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, mỗi đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, giữ vai trò hạt nhân của chi bộ, đưa các doanh nghiệp ngày càng đi lên…

Ông Phạm Đức Thanh – Giám đốc Tổ chức Hành chính công ty CP dệt Trần Hiệp Thành phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt ban giám đốc công ty, ông Phạm Đức Thanh – Giám đốc Tổ chức Hành chính Công ty CP dệt Trần Hiệp Thành cho biết trong công ty có nhiều Đảng viên. Tuy nhiên do chưa thành lập chi bộ nên trước đây các Đảng viên phải sinh hoạt bên ngoài, ở nhiều nơi khác nhau. Việc thành lập Chi bộ Đảng tại công ty sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các Đảng viên có điều kiện sinh hoạt.

Đại diện Công ty CP dệt Trần Hiệp Thành mong rằng với việc thành lập chi bộ này những Đảng viên sẽ làm đầu tàu, gương mẫu trong công ty để người khác noi theo. Đồng thời công ty sẽ luôn tạo điều kiện để giúp các Đảng viên xây dựng chi bộ đảng công ty ngày càng lớn mạnh hơn.

Các đại biểu chụp ành lưu niệm

                                                                                                                      THT 

Search