Z4235976173531 Fce760f609a7dc9451ce8d7fb2c2fb65

Tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2023

Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2023, đây là một hoạt động thường niên của Công đoàn và luôn được Công ty thực hiện đầy đủ, thể hiện sự quan tâm và chú trọng của ban lãnh đạo đến vấn đề “con người” tại Công ty.

Đại diện Công đoàn cấp trên, Chi bộ Công ty, đại diện Ban giám đốc Công ty tham dự Hội nghị

Hội nghị năm nay đã thu hút sự quan tâm và tham gia của hơn 50 Cán bộ nhân viên, là đại diện đến từ tất cả các đơn vị trong Công ty. Chương trình của hội nghị được thiết kế với nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa, nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao chất lượng công việc.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Vĩnh – UV.BCH Công đoàn Công ty

Bằng việc tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2023, Công ty đã gửi đi một thông điệp rõ ràng “Con người là chìa khóa thành công trong bản đồ lịch sử hình thành và phát triển của Công ty”. Để đạt được thành công như hiện tại, Công ty đã và đang không ngừng chú trọng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống và điều kiện làm việc, cùng với việc đào tạo và phát triển kỹ năng cho các Nhân viên.

Cán bộ Nhân viên nữ của Công ty

Search