Tầm nhìn

Trở thành Doanh nghiệp dệt may đạt đẳng cấp quốc tế

Không có sự thành công nào không đòi hỏi sự nỗ lực bằng mồ hôi, tâm huyết và sáng tạo. Mỗi Cán bộ nhân viên Trần Hiệp Thành luôn được động viên và hỗ trợ tinh thần, vật chất để ổn định cuộc sống và đồng hành lâu dài trên con đường mà Công ty Trần Hiệp Thành đã chọn.

Sứ mệnh

Dệt vải yêu thương – Nhuộm màu cuộc sống

Giá trị cốt lõi

Trách Nhiệm

Chúng tôi hành động với tinh thần trách nhiệm và cam kết cao nhất.

Hợp Tác

Chúng tôi chủ động hợp tác và phát triển những mối quan hệ bền vững dựa trên long tin, sự tôn trọng và chu đáo.

Tận tâm

Chúng tôi làm hài lòng khách hàng qua sản phẩm chất lượng, dịch vụ hoàn hảo

Search